VARVSEPOKEN

1798-1870

Katastrofen i Ragunda 1796 förvandlade Storforsen i Indalsälven till Döda fallet. Vildhussen hade därmed öppnat låset för flottning från Jämtland. Ett halvår senare köpte lektor Pehr Hellzén ett markområde vid Klingerfjärden av byamännen i Wifsta, där han grundade Wifsta skeppsvarf 1798. Varvets första skepp blev fullriggaren Kronprinsen, med en kapacitet på 490 ton. Europa industrialiserades och efterfrågan på virke krävde därmed fler fartyg som fraktade virket ut i världen. Perioden mellan 1846 och 1856 var varvets produktivaste period, då arton fartyg sjösattes. Den nionde juli 1870 gick tremastaren Wifsta Varf av stapeln, som varvets sista skeppsbygge. Frakterna togs därmed över av fartyg tillverkades av järn och bolaget kunde koncentrera sig på sin sågverksrörelse.

SÅGVERKSEPOKEN

1852-1977

Wifsta ångsågverk på Tuvholmen stod klart 1852, som nummer tre efter Tunadal och Mon. Med ett ångmaskindrivet sågverk blev kvalitén på bräder och plank högre, sågningen rationellare och flottningen enklare, i jämförelse med vattenkraftsågat. Driften i bolagets stora vattensåg i Sillre fortsatte fram till 1872, på grund av den stora efterfrågan på sågade trävaror. Nu skapades en unik arbetssituation för både kvinnor och män, med arbete året runt. Sågverken gick på sommaren och skeppen byggdes på vintern. Totalt anlades sex sågverk på Wifstavarf. Det sista lades ner 1977. Fyra av sågverken brann ner. Det var därför inte så konstigt att brandstationen byggdes i tegel. Ett vackert kännetecken för Wifstavarf, som idag kallas Varvskapellet.

FABRIKSEPOKEN

1906-2007

Efterfrågan på sågade trävaror minskade och sågverksavfallet blev svårt att bli av med när järnbruken gick över till stenkol. När samhället socialt och demokratiskt började förändras uppstod ett allt större behov av papper. Wifstavarfs AB satsade därför på produktion av sulfatmassa i Vivstavarf och sulfitmassa i Fagervik. För att möta byggbommen i samband med krigsslutet tillverkades papp i Fagervik och wallboard på Vivstavarv. En maskin för tillverkning av kraftpapper startades 1961. 1982 lades sulfatfabriken ner men samma år byggdes pappersmaskinen om för finpapperstillverkning av hög kvalité. A4-arkproduktionen startade 1989, och  inledningsvis ökade efterfrågan på finpapper när datorer blev allt vanligare, men sedan minskade det. År 2007 lades hela pappersbruket ner. 

Bli Medlem

Stöd vår förening och bli medlem!
Som medlem får du ett exemplar av vår nya 4-färgsbroschyr och en folder med skepp som byggdes på Wifstavarf från tiden 1800-1865. Skicka din anmälan med namn och adress till info@wifstavarf.se eller ring 0730-54 56 53

 

Guidning

Bokning av Evenemang & Guidning kan du göra hos styrelsen.

Kontaktpersson:
Ordf. Christer Johansson
tel: 060-57 22 66, 0730-54 56 53,
arb. 060-57 49 92

Nyheter

Här hittar du vad som händer i vår förening och på Varfsplatsen. Ett klick på skeppet här ovan kommer att hålla dej uppgraderad om vad vi sysslar med på Wifstavarf.

Intresseföreningen

Wifstavarfs Styrelse 2018

Christer Johansson

Rosengatan 16, 861 34 Timrå
060-57 22 66, 0730-54 56 53,
Arb. 060-57 49 92

Ordf.

John Pettersson

Tallvägen 3B, 854 66 Sundsvall
070-642 68 03
john@x-art.y.se

V. Ordf.

Anita Höglund

Kungsvägen 117, 861 35 Timrå
070-13 13 808
juanitas310@gmail.com

Sekr.

Marianne Hansson

Björkom 130, 861 93 Ljustorp
070-54 82 499
marianne.persson@ljustorp.se

Kassör

Lars-Åke Boman

Bovägen 10B, 861 31 Timrå
060-57 56 14, 070-23 30 076
fotogubbenboman@hotmail.com

Rev.

Gustaf Forsell

Klissvägen 19, 853 57 Sundsvall
060-61 92 53, 070-13 13 808
flygandehuset@allt2.se

Led.

Hans Johansson

Skogsvägen 20, 861 31 Timrå
060-58 00 03, 070-30 62 512

H.led.

Ulf Nordström

Stavreviksvägen 6
861 92 Bergeforsen
070-803 09 02

Led.

Patrik Norberg

Daggvägen 27, 860 30 Sörberge
070-687 03 19
patrik.j.norberg@gmail.com

Led.

Bertil Spets

Marja-Liisa Taivassalo

Karl-Erik Lindgren

Bengt Bergman

Ers.

Kontakt

Ordf. Christer Johansson
tel: 060-57 22 66, 0730-54 56 53,
arb. 060-57 49 92
V.Ordf. John Pettersson
Mobil: 070.642 68 03
Mail: john@x-art.y.se

Guidning

Bokning av Evenemang & Guidning kan du göra hos styrelsen.

Kontaktpersson:

Ordf. Christer Johansson
tel: 060-57 22 66, 0730-54 56 53,
arb. 060-57 49 92

Projekt

• Restaurering av Varvsplatsens gräsytor
• Byte av vindskivor och målning  av byggnader.
• Saltmagasinets färdigställande till Muséum

Produkter

Böcker, skrivna av författaren Gustaf Forsell;
”Wifstavarfs Arbetares Historia”.
Kan beställas med ISSN 1654 – 9708 eller från Intresseföreningen Wifsta Warf’s Historia.
Boken ”Från Stenyxa till Hockeyklubba” kan även den beställas från Intresseföreningen Wifsta Warf’s Historia.

4 Filmer skapade av John Pettersson, X-Art/Studio Joox AB kan beställas av John Pettersson, Mail: john@x-art.y.se eller 070-642 68 03
Följande titlar:
”En berättelse om Wifstavarf och dess grundare Pher Hellzén”
”Merlo Slott”
”Varvskapellet”
”The Wifstavarf Time Walk”

Bärkasse av tyg med Wifstavarf’s logotype tryckt på kassen, har blivit en omtyckt souvenir.
Kan köpas vid Nationaldagen eller Wifstavarsdagen. 

Nationaldagen

Nationaldagen firas vid Varvsplatsen Wifstavarf den 6 juni med start Kl. 11.00-15.00.
Arrangör: Timrå kommun
Se Program

Wifstavarfsdagen

Wifstavarfsdagen går av stapeln
den 27 juli Kl 11.00
Se Program